Események

    in English   
| 2009 | 2008 |

A HuVAC őszi tárlata

 

HuVAC final meghivo

 

Őszi színek fergetegében jelentek meg az Etobicoke Civic Centre Art Gallery-ben a kanadai magyar képzőművészek alkotásai. A kellemes, meleg estén a rózsaszínű, élénk színekben nyugovóra induló nap bekukucskált sugaraival a tárlat termeibe, hogy még egyszer végigsuhanjon a felsorakozott művészi munkákon, és azokat még szebbé, még ünnepélyesebbé tegye. Számos érdeklődő gyűlt össze a kiállításon és a fogadáson, hogy megcsodálja és megvitassa a művész s a néző a képeket és a szobrokat. A találkozás és a részvétel öröme, a rácsodálkozás és a bírálás élvezete, a felfedezés és a meditálás gyönyöre nem egy arcon tükröződött. Összesen 18 művész két-három alkotását láthattuk a tárlaton, amelyet az Etobicoke művészeti galéria igazgatója nyitott meg és megelégedéssel méltatta a magyar származású kanadai művészek kiállítását. Majd sok sikert kívánva a további munkához a HuVAC elnökének, Horthy Nándornak adta át a szót, aki angolul és magyarul is köszöntötte a vendégeket és művésztársait.

A Kanadai Magyar Képzőművész Társaság (Hungarian Visual Artists of Canada-HuVAC) tagjainak száma megalakulásuk óta, 2000-től, négyszeresére gyarapodott és ma már 40 taggal büszkélkedik. Ez a komoly taglétszám növekedés Majthényi Barbara nagy emberszeretetének, Turkevitsch Éva szervezőkészségének, Bell Éva adminisztrátor számítógépes szaktudásának, és nem utolsó sorban az elnök, Horthy Nándor fáradhatatlan munkájának köszönhető. A szervezet azt tűzte ki célul, hogy kiállításokon keresztül juttatja el a közönséghez a képzőművészet értékeit, tagjainak tehetséges munkáit Kanadában és külföldön.

A kiállítás résztvevői között vannak hivatásos művészek, akik egész életüket, megélhetésüket ennek a munkának szentelik.

De sok az amatőr művész is, akik egy hétköznapi foglalkozás mellett tartják életreszólóan fontosnak a művészetek iránti elkötelezettségüket.


 

HuVAC Keszei AtillaFurulyas

Keszei Attila: A furulyás

A bejáratnál Keszei Attila szobrászművész kerámiából készült szobrai-zenészei maguk is majdnem táncra perdülve köszöntötték a vendégeket.

Klement Mónika szobrai kecsességükkel nyügözték le a szemlélődöket. Majthényi Barbara realisztikusan ható expressionista tájképei meggyőző természetismeretét tükrözik. Vajna Iringó képeiben absztrakt gondolatok kelnek életre.


 
HuVAC Klement Monikaszobrai HuVAC Majthenyi Barbara azOsz
Klement Mónika szobrai Majthényi Barbara: Az ősz

 

 Cserháti Péter színeiben mélyen elgondolkodtató és meditálásra késztető képalkotásaiban az örökkévalóság válik kézzelfoghatóvá. A világoskék vízhullámok ábrázolásában az örök újrakezdés lehetősége csillan fel. Makai Rita strukturális mintasorozatait is elmélyült figyelemmel jutalmazta a közönség.


 

HuVAC Makai RitaTitok HuVAC HorthyNandorVitorlasok

Makai Rita: Titok                                Horthy Nándor: Vitorlások
 

Nem mindennapi élvezetet nyújtottak Horthy Nándor mélyen elgondolkodtató, zenei szellemiséget tükröző, életteli kompozíciói, miniatűrjei, akárcsak Buday Erzsébet humoros eseményeket megjelenítő porcelánfestészete.

HuVAC BudayErzsebetPorcelan

Buday Erzsébet alkotása

Siklós Katalin képeiben kellemesen lep meg a színgammával játszó, sajátos stílusban megjelenő kanadai jelen. Lowy Katalin az elillanó pillanatot örökítette meg festményein.


 

HuVAC Siklos Katalin Kisvaros Erdelyi csendelet

Siklós Katalin: Kisváros                              Tóth Rozália: Erdélyi csendélet

Tóth Rozália Erdélyi csendéletében népi motívumokkal örökítette meg a falusi életet.

Monumentálisan hatott Turkevitsch Éva hatalmas méretű, 4 részes, összesen 4,5 méter magas és 3 méter széles, absztrakt festménye. A“Moving water” az aulában volt kiállítva Kun Emilia nagyméretű digitális faliszőnyege társaságában.


 

Turkevitsch Eva absztract

Turkevitsch Éva: Moving Water

Körmendy Fred vízfestékkel festett alkotásaival remekelt.

Sárkány Mária egy zenekar életének pillanatait kapta “ecsetvégre”. Mintha magát a HuVAC társulatot festette volna meg a művésznő a Zenekar című képében. Különböző emberek, különböző művészek, mégis egységesen hallatják, mutatják be a szépet, az elérhetetlent, a léleknek valót…


 

HuVAC Sarkany Maria Zenekar

Sárkány Mária: Zenekar

Kövessy Zsolt producernek köszönhetően azok is megtekinthetik a kiállítást, akik nem tudtak eljönni szeptember 9-én. Sok művésszel készült interjú, amelyeket a www.hunmag.ca honlapon tekinthetnek meg.

A HuVAC társulat bemutatkozása újra bizonyította a magyar művészek munkáinak magas színvonalát és az összetartásból fakadó erős akaratot. Hisznek benne, hogy a művészet komoly érzelmi hídakat képes felépíteni az egyén és a közösségek között. Az ilyen tárlatok nem csak anyagilag támogatják a művészeket és a HuVAC szervezetét, de hozzájárulnak az egyén és a közösségek ízlésének fejlődéséhez, új lehetőségeket biztosítva az élet misztériumainak megfogalmazásához és élvezetéhez.

Török Erzsébet

Toronto
2009.09.09

(forrás: http://www.hunmag.ca )

 

 
 

   Copyrights © 2008 - 2017, HUVAC